ثبت فیش


اگر تمایلی به پرداخت اینترنتی ندارید می توانید از طریق شماره حساب و شماره کارت های زیر واریز را انجام داده و اطلاعات فیش واریزی را در این قسمت درج نمایید.

شماره حساب و کارت جهت پرداخت غیر حضوری :

شماره حساب:  3230489569 بانک ملت به نام محمد نظيف ( مدير فروشگاه روزنه )

شماره کارت:  5890 - 2610 - 3378 - 6104  بانک ملت به نام محمد نظيف ( مدير فروشگاه روزنه )

همچنین می توانید مشخصات سفارش و شناسه پیگیری بانک را از طریق تماس تلفنی با شماره 9-02166342758 به اطلاع بخش فروش برسانید و سفارش خود را ثبت نمایید.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
شماره تلفن :
شناسه سفارش :
نام بانک:
نوع پرداخت:
تاریخ واریز :
مبلغ واریزی(تومان):
شماره فیش پرداختی :
4 رقم آخر کارت:(در صورت خرید از عابر بانک)
توضیحات: